Članki

Požarna varnost v stavbah

Glede na Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) je med bistvenimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati objekti, varnost pre...