EKOLOGIJA IN VARSTVO OKOLJA

  • Meritve emisij snovi v zraku
  • Meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju
  • Meritve elektromagnetnih sevanj
  • Ocene in poročila vplivov na okolje in revizije poročil
  • Določitev vplivnega območja
  • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
  • Načrt ravnanja z odpadki