ENERGETSKE IZKAZNICE

Kaj je energetska izkaznica in komu je namenjena?

Energetska izkaznica je javna listina, iz katere so razvidni podatki o energetski učinkovitosti stavbe. Namen energetske izkaznice stavbe je ozaveščanje sedanjih oz. bodočih lastnikov ali najemnikov o energetski učinkovitosti stavbe oz. stanovanja. Energetska izkaznica vsebuje priporočila za povečanje energetske učinkovitosti stavbe in je lahko nepogrešljiva informacija pred nakupom ali sanacijo nepremičnine. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let.

Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

Kdaj je potrebna energetska izkaznica?

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem (za obdobje enega leta ali več) kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico celotne stavbe ali njenega posameznega dela (npr. stanovanja ali poslovnega prostora). Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo.

Pri novogradnjah je energetska izkaznica obvezna sestavina projekta izvedenih del (PID).

Vrste energetskih izkaznic

Obstajata dve vrsti energetskih izkaznic in sicer:

 • RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA:

  izdela in izda se za vse vrste stavb, novozgrajene in obstoječe stavbe. Določi se na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe.

  Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:

  - letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  - letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  - letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe,
  - letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe.

 • MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA:

  izdela in izda se za obstoječe nestanovanjske stavbe. Določi se na podlagi meritev energije.

  Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:

  - letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe,
  - letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe,
  - letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe,
  - letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe.

Informacije

NEODVISNI STROKOVNJAKI ZA IZDELAVO ENERGETSKIH IZKAZNIC:
Sebastijan TOPLAK, u.d.g.i. 051/608-484 seba@ekosystem.si