GRADBENA FIZIKA

Gradbena fizika - izdelava elaboratov

V podjetju izdelujemo celovite rešitve na področju gradbene fizike za področja:
UČINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH
Izračun bilance toplotne zaščite po standardu...

ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH
Izračun zvočne izolativnosti gradbenih konstrukcij pred zvokom v zraku in pred udarnim zvokom.

PODAJANJE STROKOVNIH MNENJ EKOSYSTEM se ponaša s strokovno izobraženim kadrom z dolgoletnimi izkušnjami na področju gradbene fizike, zato se ukvarjamo tudi s podajanjem strokovnih mnenj za področje gradbena fizika.

Elaborati se izdelujejo v fazi projektiranja objekta.

Meritve zvočne izolativnosti/izoliranosti

Izvajamo meritve zvočne izolativnosti konstrukcijskih elementov pred zvokom v zraku in pred udarnim zvokom.

Meritve se opravljajo z najmodernejšo in najpreciznejšo merilno opremo, ki je pregledana in kalibrirana v predpisanih rokih. Izmerjene podatke računalniško analiziramo in jih podamo v poročilu.

Termovizija

Je metoda infrardeče termografije s katero izvajamo brezkontaktne meritve temperature in prikaza porazdelitve toplote po površini elementa, naprave ali objekta.
Termovizija omogoča zelo natančne brezkontaktne meritve temperature z velikih razdalj in porazdelitev toplote na merjencu.
Termovizija omogoča identifikacijo napak in toplotnih izgub objekta.

Izdelava energetske izkaznice