Izdelava elaboratov

V podjetju izdelujemo celovite rešitve na področju gradbene fizike za področja:

UČINKOVITE RABE ENERGIJE

Izračun bilance toplotne zaščite po standardu:

  • SIST EN ISO 13790,

skladno s:

  • Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.L.RS, št.52 z dne 30.06.2010)

ZAŠČITE PRED HRUPOM V STAVBAH

Izračun zvočne izolativnosti gradbenih konstrukcij pred zvokom v zraku in pred udarnim zvokom. Izračun se opravlja skladno s:

  • Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. L. RS št. 10, z dne 10.2.2012),
  • TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah

PODAJANJE STROKOVNIH MNENJ

EKOSYSTEM se ponaša s strokovno izobraženim kadrom z dolgoletnimi izkušnjami na področju gradbene fizike, zato se ukvarjamo tudi s podajanjem strokovnih mnenj na področju gradbene fizike.

Elaborati se izdelujejo v fazi projektiranja objekta.

V gradbeništvu izvajamo tudi meritve, s katerimi odkrivamo napake ter ocenjujemo termično izolirnost vgrajenih elementov ali celotnega objekta.