Izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti

V elaboratu eksplozijske ogroženosti je predvsem opredeljeno:

  • da so bila tveganja eksplozije ugotovljena in ocenjena,
  • da bodo sprejeti ustrezni ukrepi,
  • kateri prostori so bili razvrščeni v cone,
  • zahteve za izboljšanje varnosti in varovanje zdravja delavcev, ki so lahko ogroženi zaradi eksplozivnih atmosfer
  • da so delovno mesto in delovna oprema, vključno z opozorilnimi napravami, načrtovani varno in se varno uporabljajo in vzdržujejo,
  • da so bili sprejeti ukrepi za varno uporabo delovne opreme v skladu z zakonodajo o delovni opremi.

Po izdelavi EX elaborata je potrebno pridobiti Certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti in vgraditve Ex-opreme, ki ga izdaja SIQ.