Izdelava evakuacijskih načrtov

Evakuacijski načrt je potrebno izdelati, če je v objektu lahko več kot 100 ljudi in za objekte s srednjo ali višjo požarno ogroženostjo. Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.


Načrt evakuacije mora biti izobešen na vidnem mestu v stanovanjskih stavbah z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavbah za posebne namene, hotelih in drugih stavbah za nastanitev, stavbah za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ter v stavbah za zdravstvo.