Izdelava evakuacijskih načrtov

Evakuacijski načrt je obvezna priloga požarnega reda. Potrebno ga je izdelati za bolnice, domovi za ostarele, šolah, hotelih in drugih objektih, ki so namenjeni nastanitvi gostov, ter v objektih, kjer se lahko začasno zbere več kot 100 ljudi, mora biti v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zbirajo ljudje.