Izdelava ocene požarne ogroženosti

Ocena požarne ogroženosti izdelujemo na osnovi Pravilnika za izdelavo ocene požarne. Ocena se pridobiva za različna okolja kot so bivalno, naravno, industrijsko in prometno. Najbolj pomembni faktorji pri pridobivanju vrednosti pa so naseljenost okolice, velikost in namembnost objekta, oddaljenost gasilcev in požarna voda. Rezultat ocene je številčna vrednost med 1 in 6, ki nam pove požarno ogroženost okolja.