Ekosystem d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
T: (02) 450 23 70
F: (02) 450 23 71
E:

Enota Koper
Šmarska cesta 5D, 6000 Koper
T: (05) 625 01 86
F: (05) 625 01 89

Enota Ljubljana
Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana
T: (01) 256 02 02
F: (01) 256 01 93

Povpraševanje

Kakovost

Izjava o zaupnosti, nepristranskosti in strokovnosti

Ekosystem deluje kot preizkusni laboratorij in opravlja storitve na področju ekologije in varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in gradbene fizike.

Ena od temeljnih vrednot pri izvajanju naših nalog je strokovnost, zaupnost ter nepristranskost. Zagotavljanje naštetega je ključno za zaščito naše verodostojnosti, varnost in zadovoljstvo naših naročnikov ter hkrati zagotovilo za skladnost s predpisi, zahtevami nadzornih organov in akreditacije. Storitve, ki jih opravljamo, izvajamo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi smernicami, poslovnikom kakovosti in drugimi akti, ki nas zavezujejo k varovanju interesov naših strank.

Vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo spoštovali in izvajali naslednja načela:

  • V postopkih izvajanja dejavnosti bomo delovali ter podali odločitve neodvisno in nepristransko, se izogibali dejanjem in opustitvam, ki bi pri kateremkoli naročniku zbujale dvom o naši strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti;
  • Identificirali dejavnike (kot so: sorodstvene in prijateljske povezave, morebitne ekonomske povezave, osebne ali drugačne interese, ipd.), ki bi lahko vplivali na strokovnost, neodvisnost ter nepristranskost delovanja ali odločanja, v primeru, da se pojavijo, jih bomo analizirali in zmanjšali na najmanjšo možno mero;
  • Informacije (med te sodijo: osebni podatki, podatki o poteku preizkušenj, rezultati preizkušenj, izobraževanja, ipd., načrti, ...in intelektualna lastnina naročnikov, podatki o poslovnih relacijah in druge informacije, katerih razkritje, bi lahko škodovalo družbi in/ali naročniku), ki jih pridobimo v postopkih izvajanja dejavnosti, uporabimo le za dogovorjeni namen in posredujemo le za to pristojnim osebam oz. institucijam;
  • Se v primeru pritožbe ali reklamacije odzovemo takoj in se posvetimo ustreznemu reševanju.

KOLEKTIV EKOSYSTEM