Metritve in regulacija parametrov prezračevanja ter prezračevalnih sistemov

V skladu s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št.: 42/02), je potrebno prezračevalne in klimatizacijske sisteme nastaviti v skladu s podatki iz projektne dokumentacije. Zaradi neustrezne regulacije pretokov zraka v prezračevalnih in klimatizacijskih sistemih, prihaja do neenakomerne distribucije dovedenega in odvedenega zraka,kar lahko vpliva na:

  • slabo kvaliteto zraka,
  • neustrezno toplotno okolje,
  • nepravilno gibanje zraka,
  • povečan hrup na posameznih končnih elementih

Za vas opravimo:

  • Meritve ustreznosti parametrov prezračevanja
  • Regulacija končnih elementov ter prezračevalnih sistemov
  • Meritve hrupa strojnih inštalacij
  • Meritve temperature, relativne vlažnosti, smer gibanja zraka
  • Meritev tlačne razlike med prostori
  • Dimni test (smer gibanja zraka s posnetkom)

Smo pooblaščena institucija za opravljanje meritev s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za okolje, prostor in energijo.