Meritve zvočne izolativnosti

Izvajamo meritve zvočne izolativnosti konstrukcijskih elementov pred zvokom v zraku in pred udarnim zvokom.

Meritve se opravljajo z najmodernejšo in najpreciznejšo merilno opremo, ki je pregledana in kalibrirana v predpisanih rokih. Izmerjene podatke računalniško analiziramo in jih podamo v poročilu.

Meritve se opravljajo skladno s naslednjimi tehničnimi normativi:

  • Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. L. RS št. 10/2012)
  • SIST EN ISO 717-1
  • SIST EN ISO 717-2
  • SIST EN ISO 16238-1:2014
  • SIST EN ISO 16238-2:2018
  • SIST EN ISO 16283-3:2016