NOVA PODJETJA - KAJ POTREBUJETE ?

Za novo podjetje lahko od naših storitev ponudimo sledeče:

 • usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom (teoretični in praktično) - 38. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 43/11) in 20. člena Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS št. 03/07, 9/11 in dopolnitve).
 • Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in evakuacijo (teoretično in praktično) - pravilnik o požarnem redu (Ur.L. RS št. 52/07, 34/11, in 101/11, Pravilnik o usposabljanju za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur.l. RS, št. 32/2011, 61/2011).
 • Pregled delovne opreme - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 43/11), Pregledi delovne opreme so dejavnost družbe ki je registrirana pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v Mariboru št. registracijskega vložka: 1/7772-00.
 • Meritve parametrov delovnega okolja - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11)
 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS št. 43/2011).
 • Meritve elektroinštalacij- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS št. 28/2009) – za starejše objekte…
 • Izdelava požarnega reda - 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007+spremembe) ter Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS št. 52/2007+spremembe).
 • Izdelava evakuacijskega načrta - evakuacijski načrt je obvezna priloga požarnega reda. Potrebno ga je izdelati za bolnice, domovi za ostarele, šolah, hotelih in drugih objektih, ki so namenjeni nastanitvi gostov, ter v objektih, kjer se lahko začasno zbere več kot 100 ljudi, mora biti v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zbirajo ljudje.
 • Meritve intenzivnosti prezračevanja ter meritve hrupa strojnih instalacij - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS št: 43/11) Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št: 42/02), Pravilnik o spremembi pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb(Ur. list RS, št: 105/02),
 • Pravilna namestitev in redni vzdrževalni pregledi gasilnikov – Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov Uradni list RS, št. 67/2005 ,z dne 15. 7. 2005.
 • Tečaj prve pomoči: http://www.prva-pomoc.si/domov.html ; http://www.rkmb- drustvo.si/program/15/pomoc.html
 • Omarica za prvo pomoč (kupite v lekarnah) Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu - Uradni list RS, št. 136/2006, z dne 22. 12. 2006.

Vse je odvisno od velikosti podjetja in njenih poslovnih prostorov.


Za izvajanje meritev in izdelavo poročil in potrdil iz zgornjih dejavnosti inEkosystem d.o.o. naslednja pooblastila:

 • pooblastilo za izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti pri delu (Št. 02039-26/2005), ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Št. 8450- 134/2011-6-DGZR), ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo.
 • Pooblastilo za izvajanje ukrepov iz varstva pred požarom (Št. 8450-134/2011-6- DGZR).
 • Pooblastilo za izvajanje strokovnih nalog iz področja varstva pri delu (Št. poobl.: 02039-26/2005 z dne 19.07.2006), ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Pooblastilo za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu (št. pooblastila: 02039-26/2005), ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve z dne 19.07.2006.
 • Pooblastilo za izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu (Št. pooblastila: 02039-26/2005), ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
 • Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom št. 8450 134/2011-4- DGZR izdanega s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z dne 02.04.2013.
 • Pooblastilo za izvajanje strokovnih nalog varstva pri delu, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS (Št. soglasja: 02039-26/2005), izdaja EKOSYSTEM d.o.o.