Ekosystem d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
T: (02) 450 23 70
F: (02) 450 23 71
E:

Enota Koper
Šmarska cesta 5D, 6000 Koper
T: (05) 625 01 86
F: (05) 625 01 89

Enota Ljubljana
Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana
T: (01) 256 02 02
F: (01) 256 01 93

Povpraševanje

O podjetju

EKOSYSTEM je bil ustanovljen 23.02.1993. Od takrat se podjetje stalno širi glede na poslovne enote po Sloveniji in glede števila zaposlenih.
V letu 2002 je pričela delovati enota Ljubljana, v letu 2007 pa enota v Kopru. V letu 2007 je bilo v podjetju zaposlenih 18 delavcev. Od tega en doktor znanosti, en magister znanosti, vsi ostali z univerzitetno izobrazbo iz različnih strok (elektro, strojno, gradbeno, kemija itd…).

Dejavnost

Ekosystem opravlja dejavnosti s področij varnosti in zdravja pri delu, ekologije in varstva okolja, varstva pred požarom in gradbene fizike.

Struktura podjetja

Politika kakovosti

Politika kakovosti Ekosystem-a temelji na vzpostavljenih postopkih, s pomočjo katerih vsi zaposleni izvajajo kakovostne storitve, ki so v največji možni meri sprejemljive za naročnike.

Sodelavci Ekosystema si nenehno prizadevamo v očeh naročnikov postati in ostati dobaviltelj do katerega imajo visoko stopnjo zaupanja v usposobljenost, nepristranskost razsojo in integriteto našega delovanja.

Ekosystem d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-077 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Aktivnosti so navedene v akreditacijski listini oz. njeni prilogi.

POLITIKA KAKOVOSTI JE PRISEGA, KI ZAVEZUJE VSE PRESKUSE OZ. KONTROLE.


Zoran Šutovič, direktor