Pregledi aktivne požarne zaščite

Izvajamo preglede aktivne požarne zaščite skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l.RS št.45/2007).

Lastnik, uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih ter industrijskih objektov si mora pred začetkom uporabe vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju in sicer za:

 • novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite;
 • spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;
 • razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;
 • vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.

Potrdilo se izdaja za naslednje vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite:

 • sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje;
 • naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih;
 • naprave za odkrivanje, javljanje prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku;
 • vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški;
 • naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem;
 • vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika;
 • avtomatski sistemi za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvod dima in toplote;
 • sistemi za vzpostavljanje nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita;
 • varnostna razsvetljava v celotnem objektu;
 • naprave in oprema, ki služi za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal;
 • drugi vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite.