REFERENCE

Acroni d.d. Jesenice

 • Ekologija in varstvo okolja

Arcont d.d.

 • Elaborati eksplozijske ogroženosti

Austria Trend Hotel Ljubljana

 • Izvajanje strokovnih nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom po pogodbi

Casino Lev

 • Preizkus delovanja prezračevalnega sistema kadilnice

Elan d.d. Begunje na Gorenjskem

 • Gradbena fizika
 • Ekologija in varstvo okolja

Europark Maribor

 • Študija požarne varnosti
 • Varnostni načrti in koordinator na gradbišču
 • Pregledi aktivne požarne zaščite

Gorenje d.d.

 • Študija požarne varnosti
 • Elaborati eksplozijske ogroženosti
 • Pregledi aktivne požarne zaščite

Hervis

 • Izvajanje strokovnih nalog iz področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom po pogodbi

Iskra Avtoelektrika d.d.

 • Elaborati eksplozijske ogroženosti
 • Ekologija in varstvo okolja

Krka d.d. Novo Mesto

 • Pregledi aktivne požarne zaščite

Lafarge Cement d.d.

 • Varnostni načrti in koordinator na gradbišču

Luka Koper

 • Študija požarne varnosti
 • Pregledi aktivne požarne zaščite

NLB d.d. Ljubljana

 • Študija požarne varnosti
 • Pregledi aktivne požarne zaščite

Občina Škofja Loka

 • Varnostni načrti in koordinator na gradbišču

Sava d.d.

 • Študija požarne varnosti
 • Pregledi aktivne požarne zaščite

SEMAGO D.O.O.

 • Varnost in zdravje pri delu

Tehnološki park Brdo

 • Varnostni načrti in koordinator na gradbišču