Strokovna presoja APZ

Izdelujemo strokovne presoje v skladu s 16. členom Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19).

Če lastnik ali uporabnik objekta, v katerem je vgrajen sistem aktivne požarne zaščite-APZ, nima na voljo dokumentacije o gradnji objekta, ki se nanaša na vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, mora pred preizkusom pridobiti strokovno presojo, ki jo izdela pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Če iz tako izdelane presoje izhaja, da je sistem aktivne požarne zaščite v objektu vgrajen na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom, je lastnik ali uporabnik objekta zavezanec in mora pred preizkusom pridobiti tudi drugo dokumentacijo o vgrajenem sistemu, ki je potrebna za pregled izvedenega stanja in praktični preizkus delovanja.