VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Pooblaščenci za izvajanje predpisanih strokovnih nalog v skladu z zakonom,
 • Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja,
 • Usposabljanje delavcev za varno delo,
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme ( stroji, naprave , tehnologije, ... ),
 • Meritve parametrov mikroklime/toplotnega udobja,
 • Meritve parametrov prezračevanja,
 • Meritve osvetljenosti,
 • Meritve svetlosti in bleščanja,
 • Meritve ekvivalentne ravni hrupa,
 • Meritve ravni hrupa s frekvenčno analizo,
 • Meritve vibracij (telesa, dlan-roka, delovne opreme, konstrukcij objekta,… ),
 • Meritve UV-A, UV-B in UV-C sevanj,
 • Meritve elektromagnetnih sevanj,
 • Meritve zaščite električnih napeljav,elementov, in opreme,
 • Meritve strelovodnih napeljav,
 • Meritve kemičnih škodljivosti/imisij snovi ( prah, hlapne organske snovi, fenol, formaldehid, vodikov peroksid, amoniak , co, co2 in o2, ozon, nox, so2,… )