VARSTVO PRED POŽAROM

  • Usposabljanje delavcev iz požarne varnosti
  • Pregledi aktivne požarne zaščite
  • Izdelava študije požarne varnosti
  • Izdelava evakuacijskih načrtov
  • Izdelava ocene požarne ogroženosti
  • Izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti